Gmina Baruchowo
Powróć do: DLA MIESZKAŃCA

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest rozmaicie pojmowane i definiowane, ale należy do wartości najwyżej cenionych i chronionych zarówno w wymiarze jednostek, jak i organizacji i narodów.

Mamy nadzieję, że informacje zamieszczone w tym serwisie przybliżą Państwu zagrożenia, z jakimi możemy się spotkać oraz wskażą w jaki sposób skutecznie na nie reagować.

Ciągły rozwój technologii otwiera wiele nowych możliwości zabezpieczenia się przed katastrofami, jednak w dalszym ciągu nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie miejsca i czasu kataklizmu. Możliwe jest jednak minimalizowanie ich skutków - zwłaszcza poprzez szeroko pojętą edukację i uświadamianie zagrożeń.

Lekceważenie potencjalnych skutków katastrof jest najczęściej popełnianym błędem, który może prowadzić do niepotrzebnych tragedii i strat.

 

Informacje w naszym serwisie: