Gmina Baruchowo
Powróć do: Rada Gminy Baruchowo

Rada Gminy Baruchowo

Lista  radnych w kadencji 2024-2029

Przewodniczący_Janusz_Tomaszewski

 Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Tomaszewski

   

zast_Rafał_Pawlak

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Rafał Pawlak 

 

zast_Sebastian_Szpryngiel

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Sebastian Szpryngiel 

 

 

Tomasz_Chojnacki

Radny

Tomasz Chojnacki 

Grażyna_Jędrzejczak

Radna 

Grażyna Jędrzejczak 

Krzysztof_Kaźmierski

Radny

Krzysztof Kaźmierski 

Maria_Kkrajewska

Radna

Maria Krajewska 

Mairusz_Mechuła

Radny

Mariusz Mechuła 

Ewa_Mechuła-Jędrzejczak

Radna

Ewa Mechuła-Jędrzejczak 

Leszek_Moraczewski

Radny

Leszek Moraczewski 

Zdzisław_Ostrowski

Radny

Zdzisław Ostrowski 

Arkadiusz_Przekwas

Radny

Arkadiusz Przekwas 

Sławomir_Pyszkowski

Radny

Sławomir Pyszkowski 

Edward_Rosiński

Radny

Edward Rosiński

Dominika_Zielińska-Gontarek

Radna

Dominika Zielińska-Gontarek