Gmina Baruchowo
Powróć do: Rolnictwo i łowiectwo

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

Ulotka informacyjna na temat HPAI. Treść poniżej.

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

 

  1. Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  2. Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
  3. Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki.
  4. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem.
  5. W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu.
  6. Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa.
  7. Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz paszę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków.
  8. Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Pliki do pobrania:

Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Kujawsko.pdf
Format: pdf, 1.02 MB
Rozporządzenie Nr 12.2023 WK-P.pdf
Format: pdf, 825.44 kB
Grafika informacyjna dot. HPAI
Format: pdf, 183.68 kB
Informacja dla hodowców drobiu
Format: pdf, 268.44 kB