Gmina Baruchowo

Środowiskowy Dom Samopomocy

Lokalizacja Czarne 11, 87-821 Baruchowo  
Telefon Telefon:
+48 54 28 45 684
E-mail E-mail:
sds@baruchowo.pl
  Elektroniczna skrzynka podawcza:
/SDS_Czarne/SkrytkaESP

 

 Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek:  8:00 - 16:00

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem jest jednostką pobytu dziennego o zasięgu lokalnym prowadzoną przez Gminę Baruchowo.

Powstał 11 sierpnia 2004 roku uchwałą Rady Gminy Baruchowo.

Jest przeznaczony dla 20 osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego, zamieszkałych na terenie gminy Baruchowo lub gmin sąsiadujących.

Środowiskowy Dom Samopomocy ma swoją siedzibę w miejscowości Czarne, w budynku po szkole podstawowej.

Jest zlokalizowany w zielonej, spokojnej, bezpiecznej okolicy.

Posiada rozległy teren rekreacyjny: ma do dyspozycji dwie altany, miejsce na ognisko i grilla, boisko sportowe, Otwartą Strefę Aktywności stworzoną przez Gminę Baruchowo na terenie rekreacyjnym obok Domu.

Przed placówką znajdują się kąciki zieleni z krzewami i kwiatami kwitnącymi sezonowo, trawniki. Niedaleko ŚDS jest las, gdzie uczestnicy chodzą na spacery, a jesienią na grzyby.

Budynek od frontu posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W środku budynku również nie ma barier architektonicznych. Powierzchnia podłogi w placówce jest pokryta płytkami antypoślizgowymi.

 

Warunki lokalowe

W obiekcie znajdują się następujące pomieszczenia przeznaczone na potrzeby uczestników i przygotowane do prowadzenia określonych form terapii i zajęć:

 

Sala terapeutyczna – w niej odbywają się różnego rodzaju treningi, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, kulturalno-oświatowe, uczestnicy mogą spędzać czas wolny i rozwijać zainteresowania poznawcze. Do dyspozycji uczestników jest tutaj komputer, tablety, gry edukacyjne, różnorodne materiały terapeutyczne, biblioteczka.

Pracownia terapii zajęciowej 1- w niej uczestnicy mają do dyspozycji bogaty wybór materiałów plastycznych i technicznych do wykorzystania podczas zajęć. Tu tworzy się ozdoby i dekoracje, prace plastyczne, krawieckie i rękodzielnicze.

Pracownia terapii zajęciowej 2 - sala, w której odbywają się zajęcia z wykorzystaniem elektronarzędzi, sprzętu stolarskiego. Tu uczestnicy z pomocą instruktora tworzą prace z drewna, szkła, metalu.

Pracownia kulinarna - w niej uczestnicy uczą się przygotowywać zdrowe i smaczne posiłki oraz posługiwać się sprzętem kuchennym, tj. kuchnią gazowo-elektryczną, zmywarką, robotem wieloczynnościowym i innymi przyborami kuchennymi.

Jadalnia - w niej uczestnicy codziennie jedzą obiad. Poza tym spędzają czas wolny przy kawie i herbacie, grają w gry, czytają.

Sala ogólna – tu na co dzień uczestnicy mogą w trakcie zajęć oglądać filmy i programy telewizyjne. Do dyspozycji jest telewizor i ekran projekcyjny. W tej sali mogą się relaksować, do czego służą specjalne fotele, ale również grać w tenisa stołowego, piłkarzyki i cymbergaja. Sala ta jest również miejscem spotkań, imprez kulturalno-rozrywkowych, konkursów i okolicznościowych uroczystości.

Pokój indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego i pedagogicznego

Sala ćwiczeń – tu codziennie odbywają się zajęcia ruchowe z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu do ćwiczeń. Sala wyposażona jest w rower magnetyczny, bieżni, wioślarza, atlas do ćwiczeń, różnego typu rotory i masażery, sprzęt sportowy.

Łazienka – dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w prysznic, specjalny wózek do kąpieli dla osób niepełnosprawnych, uchwyty. Jest również toaletka, gdzie uczestnicy poza dbałością o higienę, mogą tez odpowiednio zadbać o wygląd zewnętrzny: fryzurę i makijaż.

Pokój kierownika

 

Oferta placówki

Dom działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00.

Zapewnia uczestnikom całodzienny pobyt, dostosowaną do ich potrzeb opiekę i wsparcie społeczne pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uczestników, usamodzielnianie i integrację społeczną rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych.

Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Czyni to poprzez prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących obejmujących:

  • trening umiejętności komunikacyjnych;
  • trening interpersonalny i rozwiązywania konfliktów;
  • trening samoobsługi i zaradności życiowej, w tym trening higieniczny, praktyczny, budżetowy, zdrowotny, lekowy, terapię kulinarną;
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym również turystykę i rekreację, zajęcia ruchowe;
  • terapię zajęciową, w tym: zajęcia rękodzielniczo-krawieckie, techniczno-plastyczne, ergoterapię, relaksację, kulturoterapię, zajęcia muzyczne, teatralne, obsługę komputera;
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

oraz poprzez utrzymywanie bliskich kontaktów z innymi placówkami pobytu dziennego i stacjonarnego. Kontakty te mają formę wspólnych spotkań, imprez zabawowych, turniejów i konkursów.

Uczestnicy mogą również korzystać z usług psychologa. Psycholog jest obecny w placówce raz w tygodniu, w środę. W tym czasie może służyć uczestnikom i ich rodzinom poradami. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne.

Zarówno uczestnicy zajęć jak i członkowie ich rodzin mogą korzystać z szeroko pojętego poradnictwa socjalnego.

Dom oferuje usługi opiekuńcze poprzez utrzymywanie kontaktu z pracownikami lecznictwa podstawowego dotyczącego stanu zdrowia uczestników zajęć Domu, umawianie na wizyty u specjalistów itp. Dom zapewnia również w razie potrzeb opiekę higieniczną i pielęgnację.

Zajęcia z uczestnikami prowadzone są przez pedagoga, instruktorów terapii zajęciowej, asystenta osoby niepełnosprawnej, psychologa.

Uczestnicy mają zapewniony podczas pobytu ciepły posiłek – obiad oraz przewóz rano i po zakończeniu zajęć.

Możliwość uczestniczenia w zajęciach, w ramach zajęć klubowych w ŚDS mają również osoby oczekujące na przyjęcie do placówki.

O odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem decyduje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby. Tam też należy zgłaszać wnioski o przyjęcie do ŚDS.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czarnem

Czarne 11
87-821 Baruchowo
Tel.: (54) 2845 684
E-mail: sds@baruchowo.pl

NIP: 888-304-65-87

Kierownik: Monika Kijek

 

 

GODZINY OTWARCIA

poniedziałek - piątek
w godz. 8:00 - 16:00

 

RODO

Inspektor Ochrony Danych:
Paweł Modrzejewski
(inspektor@kiodo.pl)

Klauzula informacyjna ŚDS w Czarnem (RODO)