Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 22 maja 2024
Imieniny: Julia, Wiesława, Helena
deszcz
17°C

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez GOPS w Baruchowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE  L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie z siedzibą władz: Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo, tel. 54 28 45 611 wew. 25, 26 i 35, reprezentowany przez Kierownika.
 2. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baruchowie funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Paweł Modrzejewski. Kontakt z IOD: inspektor@kiodo.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim celem wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą ( art. 6 ust. 1  lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO), w związku z realizacją zadań w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności na podstawie:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  • innych aktów prawnych:  np. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, Rozporządzenie Ministra polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023; innych przepisów określających zadania z zakresu pomocy społecznej.

  Państwa dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią lub dla prawidłowej realizacji zawartej umowy (tj. art. 6 ust.1 lit. b RODO).

 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów, w oparciu o przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, głównie w postępowaniach administracyjnych, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o  art. 6 ust .1  lit b RODO będą przechowywane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych – zgodnie z ustawowym terminem ich przedawnienia.
 5. Odbiorcami Państwa danych będą  wyłącznie podmioty, urzędy i instytucje państwowe  uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którymi Administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych np. z zakresu obsługi IT.
 6. Na zasadach określonych w RODO mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji świadczeń i innej działalności, wynikającej z wymienionych wcześniej aktów prawnych. W przypadku ich niepodania, realizacja wskazanych wyżej zadań będzie niemożliwa.
 9. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.
 10. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich.
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.