Gmina Baruchowo
Powróć do: Gmina Baruchowo

Stowarzyszenia i związki międzygminne

Gmina Baruchowo przynależy do następujących stowarzyszeń i związków:

  • Związek Gmin Wiejskich RP
  • Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris”
  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu
  • Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej