Gmina Baruchowo

Działalność Zarządu Gminnego oraz Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 2021 r.

Styczeń 2021

 

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Baruchowo w okresie od 13.02.2021 roku do 27.03.2021 roku.

 

Lp.

Ochotnicza Straż Pożarna

 

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

Osoba z Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP obsługująca zebranie

1

Skrzynki

13.02.2021

18.00

Remiza OSP

Zdzisław Ostrowski

2

Goreń Duży

20.02.2021

18.00

Remiza OSP

Stanisław Szmajda

3

Grodno

27.02.2021

19.00

Remiza OSP

Sławomir Osmałek

4

Kurowo Kolonia

06.03.2021

18.00

Remiza OSP

Kazimierz Gościniak

5

Kłotno

13.03.2021

18.00

Remiza OSP

Kazimierz Widawski

 6

 Świątkowice

20.03.2021

18.00

Remiza OSP

Teodor Zieliński

7

Zawada Piaski

27.03.2021

18.00

Remiza OSP

Włodzimierz Majewski

 

Sierpień 2021

W sobotę 7 sierpnia 2021 r., w świetlicy wiejskiej w Zawadzie Piaski odbył się – w reżimie sanitarnym – zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Uczestników zjazdu przywitał prezes Stanisław Sadowski, który podkreślił rangę tego wydarzenia – określając zjazd najważniejszym wydarzeniem dla gminnej organizacji strażackiej. Ponadto uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych druhów.

Następnie na przewodniczącego zjazdu został wybrany druh Krzysztof Grudziński, a wraz z nim za stołem prezydialnym zasiedli: poseł na Sejm RP dr Joanna Borowiak – członek Parlamentarnego Zespół Strażaków,  prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Stanisław Sadowski, prezes Zarządu Powiatowego OSP druh Marian Mikołajczyk, Członek Zarządu Powiatowego ZOSP RP Czesław Rogalewski, Komendant Miejski PSP bryg. Maciej Krzemkowski, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP druh Marian Maślanka, Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo Jarosław Komorek.

Na początku głos zabrała Pani dr Joanna Borowiak podkreślając bardzo istotną rolę Ochotniczych Straży Pożarnych, poinformowała o planowanych programach dofinansowania dla jednostek, a także wyraziła chęć konsultacji z druhami w najbliższym czasie.

W dalszej części zjazdu zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad zjazdu, Prezes Stanisław Sadowski złożył sprawozdanie z działalności Zarządu. Poinformował m.in. o wykonaniu prac remontowo – modernizacyjnych w świetlicy wiejskiej w Skrzynkach, nakładach finansowych na każdą jednostkę oraz najważniejszych wydarzeniach, które odbyty się w latach 2016-2020.

Kolejno sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ZOSP RP przedstawił przewodniczący komisji druh Stanisław Szmajda, określając działalność Zarządu po przeprowadzonych kontrolach jako bardzo dobrą i jednocześnie postawił wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Delegaci przybyli na zjazd jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Gminnemu ZOSP RP.

Kolejnym punktem zjazdu był wybór nowych władz. W trakcie krótkiej przerwy w zjeździe ukonstytuowały się zarówno Zarząd, jaki i Komisja Rewizyjna.

W skład Zarządu weszli:

Prezes – druh Krzysztof Grudziński

Wiceprezes – druh Włodzimierz Majewski

Komendant Gminny -  druh Kazimierz Widawski

Skarbik – druh Zdzisław Ostrowski

Sekretarz – druh Jacek Bożejewicz

Członek Prezydium – druh Ryszard Pospieszyński

Członkowie: druh Stanisław Sadowski, druh Sławomir Osmałek, druh Marian Maślanka, druh Teodor Zieliński, druh Konrad Gołębiewski.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: druh Stanisław Szmajda – przewodniczący, druh Waldemar Zieliński oraz członkowie druh Józef Rudziński oraz druh Marcin Maślanka.

Następnie głos został oddany zaproszonym gościom, w osobach:

  • Prezesa Zarządu Powiatowego OSP druha Mariana Mikołajczyka, który mówił o potrzebach jednostek, o ich zaangażowaniu i współpracy z Zarządem Powiatowym ZOSP RP.
  • Bryg. Macieja Krzemkowskiego który poinformował o statystykach wyjazdów do pożarów i innych zdarzeniach, w których udział brały jednostki z gminy Baruchowo. Gratulował aktywności druhom podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Wspomniał, że organizacje pozarządowe, takie jak OSP, stanowią ważny element przestrzeni publicznej, który w znacznym stopniu wpływa na system bezpieczeństwa. Istotą ich funkcjonowania jest przede wszystkim realizacja założeń wynikających z ich statutu, a co za tym idzie, wypełniania zadań ważnych zarówno w środowisku lokalnym, jak i w skali całego państwa. Aktywność OSP w systemie bezpieczeństwa przyjmuje funkcje bezpośrednie poprzez zadania ochronne oraz interwencyjne, jak i pośrednie - działając w sferze edukacyjno-kulturalnej.

Ustępujący Prezes druh Stanisław Sadowski otrzymał w rąk nowego Prezesa druha Krzysztofa Grudzińskiego w imieniu całej braci strażackiej okolicznościowe podziękowanie za pełnioną ponad 25 lat służbę na rzecz OSP, serdecznie dziękując jednocześnie wszystkim, z którymi miał zaszczyt współpracować, za wsparcie przez tyle lat pracy.

Podziękowanie otrzymał także druh Marian Maślanka, który również przez wiele lat pełnił funkcję Komendanta Gminnego ZOSP RP.

Nie obyło się bez ciepłych słów uznania, podziękowań i wspominania poprzednich lat współpracy.

Nowym władzom życzono wytrwałości i niesłabnącego zapału w realizowaniu kolejnych inicjatyw i zadań.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.