Gmina Baruchowo

Władze Związku OSP w Baruchowie

Skład Zarządu Gminnego ZOSP RP w Baruchowie oraz skład Komisji Rewizyjnej w kadencji 2021-2025:


Zarząd

druh Krzysztof Grudziński – Prezes;

 druh Włodzimierz Majewski – Wiceprezes;

druh Kazimierz Widawski – Komendant Gminny;

druh Jacek Bożejewicz – Sekretarz;

druh Zdzisław Ostrowski – Skarbnik;

druh Ryszard Pospieszyński – członek prezydium;

druh Teodor Zieliński – członek zarządu;

druh Sławomir Osmałek – członek zarządu;

druh Stanisław Sadowski - członek zarządu;

druh Konrad Gołębiewski - członek zarządu;

druh Marian Maślanka - członek zarządu.


Komisja Rewizyjna

druh Stanisław Szmajda – Przewodniczący;

druh Waldemar Zieliński – Sekretarz;

druh Józef Rudziński – członek komisji;

druh Marcin Maślanka - członek komisji.


Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali wybrani:

druh Kazimierz Widawski;

druh Marian Maślanka;

druh Stanisław Sadowski;


Przedstawicielami do Zarządu Powiatowego zostali wybrani:

druh Marian Maślanka;

druh Stanisław Sadowski. 

Decyzją Biskupa Włoclawskiego Wiesława Alojzego Meringa z dnia 27.04.2006 r. Ks. Ryszard Pospieszyński (Proboszcz Parafii Kłótno) mianowany został Kapelanem Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Baruchowo.